All news

اخبار برگزیده

پیام امید بخش مدیران دستگاه های ذیربط با احیای دریاچه ارومیه در نشست خبری:

کارگاه دو روزه آموزش مدیران وزارت نیرو

مدیر دفتر تلفیق و برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه خواستار تشدید فعالیت شورای فرهنگی و اجتماعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه برای آگاه سازی جوامع محلی شد.

صفحه‌ها