صفحه نخست

 1. پایش وضعیت دریاچه

  • روند تغییرات تراز و سطح دریاچه
  • تصاویر ماهواره ای از محدوده دریاچه ارومیه
  • آمار و اطلاعات بارش حوضه
  • اطلاعات هواشناسی منطقه
 2. پایش پروژه ها

  • اطلاع از تمامی پروژه های مطالعاتی و اجرایی احیای دریاچه ارومیه
  • زمان بندی پروژه ها
  • درصد پیشرفت پروژه ها
  • گزارش ها و مستندات و فیلم ها و تصاویر
 بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوشنبه 14 تير 1395

دراین مطالعه بررسی سطح زیر کشت اراضی زراعی آبی و باغی و سطح پوشش منابع آبی حوضه ارومیه و بررسی نحوه تغییرات آن‌ها در فاصله سال‌های 1976 تا 2013 میلادی می‌باشد. لذا مطالعه حاضر تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز...