صفحه نخست

 1. پایش وضعیت دریاچه

  • روند تغییرات تراز و سطح دریاچه
  • تصاویر ماهواره ای از محدوده دریاچه ارومیه
  • آمار و اطلاعات بارش حوضه
  • اطلاعات هواشناسی منطقه
 2. پایش پروژه ها

  • اطلاع از تمامی پروژه های مطالعاتی و اجرایی احیای دریاچه ارومیه
  • زمان بندی پروژه ها
  • درصد پیشرفت پروژه ها
  • گزارش ها و مستندات و فیلم ها و تصاویر